Операції з цінними паперами

Відповідно до отриманих ліцензій ПАТ АКБ «Львів» здійснює наступні операції з цінними паперами:

1. Дилерська діяльність.

2. Брокерське обслуговування Клієнтів:

 • операції з державними та корпоративними цінними паперами на первинному та вторинному ринках;
 • виконання замовлень Клієнта на купівлю, продаж, обмін цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках.
3. Операції з векселями:
 • врахування векселів;
 • доміциляція векселів;
 • зберігання векселів;
 • авалювання векселів;
 • оформлення заборгованості векселями;
 • розрахунки з використанням векселів;
 • виконання функцій розрахункової палати для пред'явлення векселів до платежу;
 • інкасування векселів.
4. Кредитування під заставу цінних паперів.

5. Здійснення операцій РЕПО.

6. Консультаційні та інформаційні послуги з питань здійснення операцій з цінними паперами.


Діяльність ПАТ АКБ «Львів» на фондовому ринку здійснюється на підставі наступних ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 • дилерська діяльність – серія АЕ № 286763 від 10.12.2013;
 • брокерська діяльність – серія АЕ № 286762 від 10.12.2013.