Банківська гарантія

Банківська гарантія - це зобов'язання банку перед бенефіціаром (особою, на користь якої надана гарантія) здійснити виплату грошової суми відповідно до умов гарантії у випадку порушення принципалом (особою, що є боржником перед бенефіціаром) своїх зобов'язань, забезпечених гарантією.

Банківська гарантія надається у формі гарантійного листа.

За допомогою банківської гарантії Клієнт не вилучає кошти з власного обороту та не потребує залучення кредитних коштів.

 Тарифи на банківські гарантії