-  термін діяльності ОСББ на момент звернення для отримання кредиту в ПАТ АКБ «Львів» повинен становити не менше 6-ти місяців;

-  кількість членів ОСББ, що на момент звернення для отримання кредиту мають заборгованість за членськими внесками, не повинна перевищувати 20% від загальної кількості членів ОСББ;

-   більше 50 % власників квартир житлового будинку повинні бути членами ОСББ;

-  Статут ОСББ повинен передбачати можливість отримання кредиту, при чому рішення щодо отримання кредиту повинно прийматись загальними  зборами кваліфікованою більшістю голосів  (не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів об'єднання);

-  Протокол рішення про залучення кредиту ОСББ повинен бути підписаний усіма учасниками загальних зборів, що приймали участь у голосуванні.

Вид кредитного продукту

-  Кредит.

 

Ціна продукту

Комісія за видачу кредиту – 1% від суми кредиту.

Участь власними коштами

-  Не менше 20% від вартості інвестиційного проекту.

Максимальний строк кредитування

-  Не більше 60-ти місяців.

 

Графік погашення

-   Ануїтетний, щомісячно рівними частинами

Форма видачі кредиту

-  Безготівкова, одноразовим платежем або траншами згідно цільового призначення.

Забезпечення

-   Майнові права на грошові надходження на рахунок ОСББ (внески членів ОСББ);

Ціль отримання кредиту

-   Проведення енергозберігаючих заходів.

Можливість дострокового погашення

-   Без обмежень та штрафних санкцій.

Інші кредити для Корпоративного бізнесу: