Публічна пропозиція (оферта) щодо обслуговування клієнтів-суб’єктів господарювання на умовах «Правил комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання».

31/05/18

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» (далі-Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що Банк переходить на обслуговування клієнтів - суб’єктів господарювання на підставі «Правил комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання», затверджених рішенням Правління Банку № 16/2018  від  20.03.2018 року, (далі-Правила), текст яких оприлюднено на офіційному сайті Банку  www.banklviv.com .


Щодо обслуговування Банком діючих клієнті в- суб’єктів господарювання повідомляємо, що:


У зв’язку з переходом на комплексне банківське обслуговування відповідно до умов та положень Правил, суб’єкти господарювання, які є діючими клієнтами Банку, з 02.07.2018 року продовжують користуватися послугами Банку відповідно до укладених раніше договорів з урахуванням умов, визначених Правилами та в частині, що не суперечать умовам Правил. У разі, якщо  суб’єкт господарювання, що є діючим клієнтом Банку, до 01.07.2018 року не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (79008, м. Львів, вул. Сербська 1 ) свою письмову відмову від прийняття цієї Публічної пропозиції (оферти) та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори щодо: відкриття та закриття поточних/карткових рахунків та розрахунково-касового обслуговування; купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти; виконання регулярних платежів; переказу готівки; обслуговування зарплатного проекту; надання послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк»; виготовлення та використання корпоративних банківських платіжних карток; відкриття та обслуговування вкладних рахунків, розміщення вкладів; обслуговування кредиту (позики, в тому числі поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидента; надання в користування індивідуального сейфу, та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) клієнта на прийняття Публічної пропозиції (оферти) вважається такою, що надана клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 02.07.2018 року (дата акцепту клієнта).
Тобто, фактичне продовження користування послугами Банку після дати акцепту є фактом надання згоди та прийняття діючими клієнтами Банку цієї Публічної пропозиції (оферти).

Таким прийняттям Публічної пропозиції (оферти) клієнт безумовно та в цілому приєднується до умов Правил. При цьому всі вказані вище договори, якщо вони були укладені між клієнтом та Банком до дати акцепту Публічної пропозиції (оферти), вважаються зміненими та продовжують діяти в частині, що не суперечать умовам Правил, які вважаються такими, що з 02.07.2018 року набрали чинності для Банку та всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців–діючих клієнтів Банку, які прийняли (акцептували) Публічну пропозицію (оферту) шляхом фактичного продовження користування послугами Банку.

Оскільки отримання та/або фактичне продовження користування клієнтами з 02.07.2018 року вищенаведеними послугами Банку є повним та безумовним підтвердженням з боку клієнтів щодо прийняття ними Публічної пропозиції (оферти), подальше обслуговування таких клієнтів Банком здійснюється виключно в рамках та на підставі Правил.
У разі отримання Банком від клієнтів до 02.07.2018 року письмової відмови від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та обслуговування на запропонованих Банком умовах та нездійснення клієнтом відповідних дій щодо розірвання укладених з Банком договорів, всі укладені з таким клієнтом договори будуть вважатись припиненими з 02.07.2018 року за згодою Сторін.


Публічна пропозиція (оферта) не розповсюджується на правовідносини Банку з субєктами господарювання за договорами на здійснення кредитних операцій та іншими договорами про надання банківських послуг, відмінних від тих, перелік яких наведено у цій Публічній пропозиції (оферті). Умови вказаних договорів продовжують діяти до закінчення строку дії такого відповідного укладеного договору, та Банк підтверджує виконання відносно них всіх своїх зобов’язань.
З повним текстом Правил можна ознайомитися
тут.

 

Останні новини