Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

25/04/18

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», а саме станом на 20.04.2018 року:

1.   Загальна кількість акцій становить 3 054 053 380 штук простих іменних акцій;

2.   Загальна кількість голосуючих акцій становить 3 053 150 193 штук простих іменних акцій.

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» представлений одним типом акцій, а саме: акції прості іменні.

Останні новини