Позачергові збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”

28/11/17
 Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
 Акціонерно-комерційного банку «Львів»!
 (код ЄДРПОУ 09801546)
Повідомляємо, що 29 грудня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ АКБ «Львів».
Проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Секретаря зборів.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
4. Обрання Членів Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів», встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ АКБ «Львів».
Проекти рішень:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Мельник Лідії Петрівни, Іщів Наталії Петрівни.
2. Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3. 1. Припинити з 29.12.2017 р. повноваження Cпостережної ради ПАТ АКБ «Львів» у складі:
Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної ради
Маргеір Петурсон - член Спостережної ради
Хома Тарас Михайлович - член Спостережної ради
Заячук Ірина Ігорівна - член Спостережної ради
Тютько Андрій Богданович - член Спостережної ради
2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
4. Не передбачено відповідно до п. 5) частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.banklviv.com.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах розпочнеться 29 грудня 2017 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – станом на 24.00 25 грудня 2017 р.
У випадку внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення 25 грудня святковим (неробочим) днем, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24.00 22 грудня 2017 р.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу.
З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.
Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.
Спостережна рада.

Останні новини