icon-courses Курси

Депозитарна установа

Банк „Львів" надає послуги депозитарної установи.

РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
 • Повне найменування – Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів";
 • Скорочене найменування – АТ АКБ "Львів"
 • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -09801546;
 • Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А01 №207642, номер запису 1 415 105 0002 020657, дата проведення державної реєстрації 12.08.2008, орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Львівської міської ради;
 • Місцезнаходження – 79008, м. Львів, вул. Сербська,1;
 • Телефони – тел. (032) 245-64-21, факс (032) 245-64-83;
 • Електронна пошта [email protected];
 • Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263485, дата прийняття рішення про видачу ліцензії - 01 жовтня 2013 року, номер рішення про видачу ліцензії – 2182, ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії: необмежений.
АТ АКБ Львів здійснює депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів:
 • акції;
 • облігації (підприємств, мініципальні, державні);
 • інвестиційні сертифікати;
 • інші цінні папери, передбачені чинним законодавством, обіг яких може здійснюватись в Національній депозитарній системі.
АТ АКБ "Львів" надає повний комплекс високоякісних депозитарних послуг, а саме:
 • відкриття та обслуговування рахунку в цінних парерах;
 • зберігання цінних паперів;
 • переведення прав власності на цінні папери;
 • блокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів тощо, відміна блокування;
 • виплата доходу за цінними паперами;
 • обслуговування операцій емітента по цінних паперах власного випуску (проведення дематеріалізації);
 • надання звітів про стан рахунку в цінних паперах та операції по них;
 • надання інформаційних та консультативних послуг, у тому числі повідомлення про корпоративні події та новини емітентів.
АТ АКБ "Львів" повідомляє Вас про необхідність переукладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013 року та рішення НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року) в такі терміни:
 • для депонентів, які укладали договори про відкриття рахунку в цінних паперах до 11.10.2013 року - до 12.10.2014 року;
 • для депонентів, які укладали договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до 12.08.2014 року - до 05.01.2015 року.

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном (032) 245-64-21.

Документація для фізичних осіб

Документація для бізнес клієнтів

Повідомлення для клієнтів через депозитарну систему України

Згідно з інформацією, отриманою від ПАТ «Національний депозитарій України» (розпорядження від 06.05.2022 року №1327), повідомляємо про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛНАФТОХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 23958622).

Загальні збори акціонерного товариства будуть проведені дистанційно 10 червня 2022 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Текст повідомлення за посиланням.