icon-courses Курси

Депозитарна установа

Банк „Львів" надає послуги депозитарної установи.

РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
 • Повне найменування – Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів";
 • Скорочене найменування – АТ АКБ "Львів"
 • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -09801546;
 • Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А01 №207642, номер запису 1 415 105 0002 020657, дата проведення державної реєстрації 12.08.2008, орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Львівської міської ради;
 • Місцезнаходження – 79008, м. Львів, вул. Сербська,1;
 • Телефони – тел. (032) 245-64-21, факс (032) 245-64-83;
 • Електронна пошта depo@bank.lviv.ua;
 • Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263485, дата прийняття рішення про видачу ліцензії - 01 жовтня 2013 року, номер рішення про видачу ліцензії – 2182, ліцензія діє з 12 жовтня 2013 року, строк дії ліцензії: необмежений.
АТ АКБ „Львів" здійснює депозитарну діяльність щодо таких цінних паперів:
 • акції;
 • облігації (підприємств, мініципальні, державні);
 • інвестиційні сертифікати;
 • інші цінні папери, передбачені чинним законодавством, обіг яких може здійснюватись в Національній депозитарній системі.
АТ АКБ "Львів" надає повний комплекс високоякісних депозитарних послуг, а саме:
 • відкриття та обслуговування рахунку в цінних парерах;
 • зберігання цінних паперів;
 • переведення прав власності на цінні папери;
 • блокування цінних паперів під виконання договорів застави, кредитних договорів тощо, відміна блокування;
 • виплата доходу за цінними паперами;
 • обслуговування операцій емітента по цінних паперах власного випуску (проведення дематеріалізації);
 • надання звітів про стан рахунку в цінних паперах та операції по них;
 • надання інформаційних та консультативних послуг, у тому числі повідомлення про корпоративні події та новини емітентів.
АТ АКБ "Львів" повідомляє Вас про необхідність переукладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013 року та рішення НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року) в такі терміни:
 • для депонентів, які укладали договори про відкриття рахунку в цінних паперах до 11.10.2013 року - до 12.10.2014 року;
 • для депонентів, які укладали договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до 12.08.2014 року - до 05.01.2015 року.

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном (032) 245-64-21.

Документація для фізичних осіб

Документація для бізнес клієнтів