icon-courses Курси

Операції з цінними паперами:

Брокерське обслуговування Клієнтів
 • операції з державними та корпоративними цінними паперами на первинному та вторинному ринках
 • виконання замовлень Клієнта на купівлю, продаж, обмін цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках
Операції з векселями
 • зберігання векселів
 • врахування векселів
 • доміциляція векселів
 • авалювання векселів
 • оформлення заборгованості векселями
 • розрахунки з використанням векселів
 • виконання функцій розрахункової палати для пред'явлення векселів до платежу
 • інкасування векселів
Дилерська діяльність
Кредитування під заставу цінних паперів
Здійснення операцій РЕПО
Консультаційні та інформаційні послуги з питань здійснення операцій з цінними паперами
Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • дилерська діяльність – серія АЕ № 286763 від 10.12.2013
 • брокерська діяльність – серія АЕ № 286762 від 10.12.2013
Тарифи для брокерської діяльності
Тарифи для брокерської діяльності (.pdf)
Telegram Viber