icon-courses Курси
Тарифи для клієнтів - фізичних осіб

Для приватних осіб включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та пенсійних коштів, для обслуговування вкладних рахунків, Інтернет банкінгу, СМС інформування, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет банкінг, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів в банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування коштів від фізичних осіб, заробітної плати на рахунки в межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги.

Випуск та перевипуск карти
Visa Classic Instant
кешбек 0,35%
Стандартна - 150 грн
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Visa Classic
кешбек 0,35%
Стандартна, депозитна - 150 грн
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Visa Gold
кешбек 0,5%
Стандартна, депозитна, зарплатна, пенсійна - 300 грн
Термін дії картки (роки)
3 роки
Реєстрація в системі "Інтернет банкінг" / GSM-banking та абонентська плата
Безкоштовно
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
Безкоштовно
Зняття готівки у відділенні
Стандартна - 0,50%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах АТ АКБ "Львів"
Стандартна - 0,25%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах - партнерів "Радіус"
Стандартна, депозитна - 5 грн
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в інших українських банках
1% + 5 грн
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Зарахування коштів
безкоштовно
за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,5%
коштів в межах банку
0.25% (мин. 10 грн.)
Тарифи для фізичних осіб 1
Інтернет-банкінг
Реєстрація в системі "Інтернет банкінг" та абонплата
безкоштовно
переказ на рахунки в інші банки, сума < 20 000 грн.
3 грн.
переказ на рахунки в інші банки та в межах Банку сума >=20 000 грн.
0,5% (макс. 250 грн.)
Комунальні та інші платежі через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк та переказ в межах банку у сумі < 20 000 грн
безкоштовно

переказ з карти на карту українських банків
0,6%(мін.5 грн.)
переказ на власні рахунки, погашення кредиту в межах банку
безкоштовно
Інтернет банкінг 1
Переказ та зарахування коштів

Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:

коштів з інших банківських установ / межах банку
безкоштовно

за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,50%
коштів в межах банку
0.25% (мин. 10 грн.)
Безготівковий переказ коштів з рахунку:
національна валюта
1% (мін.15 грн., макс. 500 грн.)
іноземна валюта
0,5% (мін.25 USD/EUR , макс. 250 USD/EUR)
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит
національна валюта
15 грн.

іноземна валюта
USD/EUR 50
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мін. 25 грн., макс. 1 000 грн.)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком:
0,5% (мін. 15 грн., макс. 600 грн.)
платежі на рахунки юридичних осіб для придбання транспортного засобу та договорами купівлі-продажу нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН
0,3% (мін. 30 грн., макс. 400 грн.)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,5% (мін. 30грн., макс. 500 грн.)
Переказ та зарахування коштів 1
Операції з готівкою
Зарахування готівкових коштів на рахунок
безкоштовно
Отримання готівкових коштів:
у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів")
Стандартна - 0,50%
Депозитна, зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній мережі АТ АКБ "Львів"
Стандартна - 0,25%
Депозитна, зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"


без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
Стандартна, депозитна - 5 грн.
зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 грн.
в банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Операції з готівкою 1
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт 
1500 грн.
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
1 000 USD
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
5 000 USD
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
100 000 USD
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
на 1 добу - безкоштовно
на 1 місяць - 100 грн.
Максимальний термін 1 місяць
Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-резидентами України в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811) в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України в банкоматах в добу
30,000 грн.
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
1,5%
Авторизаційні ліміти 1
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мін. 100 грн.)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Валюто – обмінні операції 1
Інші послуги
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК
10 грн.
Виготовлення дублікату Е-ПІНа/ПІН-конверта
20 грн.
Термінове оформлення БПК/ПІН-конверта
200 грн.
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
30 USD
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5,00 грн.
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)
40%
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (якщо протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
"20 грн. національна валюта
1 USD/EUR іноземна валюта"
Порядок сплати – щомісяця
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів
100 грн.
Надання нестандартної довідки
200 грн.
"Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним/вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам;"
150 грн.
Інші послуги 1
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
0,5% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн./ макс. 1000 грн.)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн.)
Видача завіреної копії кредитного договору
200 грн.
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 200 грн., макс. 1000 грн.)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
200 грн., в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити
Тарифи на обслуговування БПК Visa Electron, Visa Electron Instant (15.04.2019)
Тарифи на послуги (істотні характеристики) по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарію для фізичних осіб 1