icon-courses Курси
Тарифи для клієнтів - фізичних осіб

Для приватних осіб включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та пенсійних коштів, для обслуговування вкладних рахунків, Інтернет банкінгу, СМС інформування, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет банкінг, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів в банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування коштів від фізичних осіб, заробітної плати на рахунки в межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги.

Випуск та перевипуск карти
Visa Classic Instant
кешбек 0,35%
Стандартна - 150 грн
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Visa Classic
кешбек 0,35%
Стандартна, депозитна - 150 грн
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Visa Gold
кешбек 0,5%
Стандартна, депозитна, зарплатна, пенсійна - 300 грн
Термін дії картки (роки)
3 роки
Реєстрація в системі "Інтернет банкінг" / GSM-banking та абонентська плата
Безкоштовно
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
Безкоштовно
Зняття готівки у відділенні
Стандартна - 0,50%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах АТ АКБ "Львів"
Стандартна - 0,25%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах - партнерів "Радіус"
Стандартна, депозитна - 5 грн
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в інших українських банках
1% + 5 грн
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Зарахування коштів
безкоштовно
за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,5%
коштів в межах банку
0.25% (мин. 10 грн.)
Тарифи ФО 2021-01-15
Інтернет-банкінг
Реєстрація в системі "Інтернет банкінг" та абонплата
безкоштовно
переказ на рахунки в інші банки, сума < 20 000 грн.
3 грн.
переказ на рахунки в інші банки та в межах Банку сума >=20 000 грн.
0,5% (макс. 250 грн.)
Комунальні та інші платежі через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк та переказ в межах банку у сумі < 20 000 грн
безкоштовно

переказ з карти на карту українських банків
0,6%(мін.5 грн.)
переказ на власні рахунки, погашення кредиту в межах банку
безкоштовно
Інтернет банкінг 1
Переказ та зарахування коштів

Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:

коштів з інших банківських установ / межах банку
безкоштовно

за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,50%
коштів в межах банку
0.25% (мин. 10 грн.)
Безготівковий переказ коштів з рахунку:
національна валюта
1% (мін.15 грн., макс. 500 грн.)
іноземна валюта
0,5% (мін.25 USD/EUR , макс. 250 USD/EUR)
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит
національна валюта
15 грн.

іноземна валюта
USD/EUR 50
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мін. 30 грн., макс. 1 000 грн.)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком:
0,5% (мін. 15 грн., макс. 600 грн.)
платежі на рахунки юридичних осіб для придбання транспортного засобу та договорами купівлі-продажу нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН
0,3% (мін. 30 грн., макс. 400 грн.)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,5% (мін. 30грн., макс. 500 грн.)
Переказ та зарахування коштів 1
Операції з готівкою
Зарахування готівкових коштів на рахунок
безкоштовно
Отримання готівкових коштів:
у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів")
Стандартна - 0,50%
Депозитна, зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній мережі АТ АКБ "Львів"
Стандартна - 0,25%
Депозитна, зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"


без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
Стандартна, депозитна - 5 грн.
зарплатна, пенсійна -безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 грн.
в банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Операції з готівкою 1
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт 
1500 грн.
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
1 000 USD
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
5 000 USD
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
100 000 USD
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
на 1 добу - безкоштовно
на 1 місяць - 100 грн.
Максимальний термін 1 місяць
Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-резидентами України в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811) в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України в банкоматах в добу
30,000 грн.
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
1,5%
Авторизаційні ліміти 1
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мін. 100 грн.)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Валюто – обмінні операції 1
Інші послуги
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК
10 грн.
Виготовлення дублікату Е-ПІНа/ПІН-конверта
20 грн.
Термінове оформлення БПК/ПІН-конверта
200 грн.
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
30 USD
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5,00 грн.
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)
40%
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (якщо протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
"20 грн. національна валюта
1 USD/EUR іноземна валюта"
Порядок сплати – щомісяця
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів дублікат платіжного документу
100 грн.
Надання нестандартної довідки
300 грн.
Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним (без БПК) /вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам;ним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам;"
150 грн.
Інші послуги 28.12.
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:
Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
1% від суми заборгованості за кредитом (мін. 500 грн./ макс. 2000 грн.)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн.)
Видача завіреної копії кредитного договору
500 грн.
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 500 грн., макс. 2000 грн.)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
500 грн., в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити ФО з 01.12
Тарифи на обслуговування БПК Visa Electron, Visa Electron Instant (15.04.2019)
Тарифи на послуги (істотні характеристики) по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарію для фізичних осіб 1