icon-courses Курси

Для приватних осіб включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та пенсійних коштів, для обслуговування вкладних рахунків, інтернет-банкінгу, СМС-інформування, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет-банкінг, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів у банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування коштів від фізичних осіб, заробітної плати на рахунки у межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги.

Випуск та перевипуск карти
Випуск додаткової картки / Перевипуск основної та або додаткової картки з ініціативи клієнта (при зміні ПІБ, втраті, крадіжці, пошкодженні, компрометації картки) (Visa Classic Instant, Visa Classic) -150 грн. / Visa Gold - 300 грн.
Visa Classic Instant
Безкоштовно
Visa Classic
Стандартна, депозитна — 150 гривень
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Visa Gold
Стандартна, депозитна, зарплатна, пенсійна — 300 гривень
Термін дії картки, до (роки)
3 роки
Реєстрація у системі "Інтернет-банкінг" / GSM-banking та абонентська плата
Безкоштовно
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
Безкоштовно
Зняття готівки у відділенні
Стандартна — 0,50%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки у банкоматах АТ АКБ "Львів"
Стандартна — 0,25%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах — партнерів "Радіус"
Стандартна, депозитна — 5 гривень
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в інших українських банках
1% + 5 гривень
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Зарахування коштів
Безкоштовно
за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,5%
коштів у межах банку
0.25% (мінімум 10 гривень)
Тарифи ФО 05.05.2022
Інтернет-банкінг
Реєстрація у системі "Інтернет банкінг" та абонплата
Безкоштовно
Переказ на рахунки в інші банки,
сума < 20 000 грн
3 гривні
Переказ на рахунки в межах банку,
сума < 20 000 грн
Безкоштовно
Переказ на рахунки в інші банки та в межах Банку сума >= 20 000 грн
0,5% (максимум 250 гривень)
Комунальні та інші платежі через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк та переказ в межах банку у сумі < 20 000 грн
Безкоштовно

Переказ з карти на карту українських банків
0,6% (мінімум 5 гривень)
Переказ на власні рахунки, погашення кредиту у межах банку
Безкоштовно
Інтернет банкінг
Переказ та зарахування коштів
Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:
коштів з інших банківських установ / межах банку
безкоштовно

за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців
коштів з інших банківських установ
0,50%
коштів в межах банку
0.25% (мінімум 10 гривень)
Безготівковий переказ коштів з рахунку:
національна валюта
1% (мінімум — 15 гривень, максимум — 500 гривень)
іноземна валюта
0,5% (мінімум 25 USD/EUR , максимум — 250 USD/EUR)
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит
національна валюта
15 гривень

іноземна валюта
USD/EUR 50
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мінімум 35 гривень, максимум 1 500 гривень)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб у межах банку
0,5% (мінімум 20 гривень, максимум 750 гривень)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,5% (мінімум 35 гривень, максимум 750 гривень)
Тарифи на обслуговування клієнтів (в т.ч. їх рахунків)
Операції з готівкою
Зарахування готівкових коштів на рахунок
безкоштовно
Отримання готівкових коштів:
у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів")
Стандартна — 0,50%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній мережі АТ АКБ "Львів"
Стандартна — 0,25%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"


без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
Стандартна, депозитна — 5 гривень
зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 гривень
у банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Операції з готівкою
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт 
1500 гривень
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
1 000 USD
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
5 000 USD
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
100 000 USD
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
Безкоштовно.
Максимальний термін - 30 календарних днів
Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих банками-резидентами України (за винятком банків-учасників мережі РАДІУС) та карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811)в банкоматах в добу
4 000 гривень
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України, банками-резидентами України мережі РАДІУС у банкоматах в добу
30 000 гривень
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
1,5%
Авторизаційні ліміти
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мінімум 100 гривень, максимум 500 гривень)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Перевірка пакету документів (наданих клієнтом) необхідних для здійснення валютної операції – переказу коштів в межах Е-ліміту**
(за один пакет документів)
1500 грн
Валюто – обмінні операції
Інші послуги
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК, "Інтернет банкінг"
безкоштовно
Виготовлення дублікату Е-ПІНа
100 гривень
Термінове оформлення БПК
200 гривень
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
Безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
30 USD
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
Безкоштовно
Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки
Безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5 гривень
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)
40%
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (якщо протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
20 гривень національна валюта
1 USD/EUR іноземна валюта
Порядок сплати — щомісяця
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів дублікат платіжного документу
100 гривень
Надання нестандартної довідки (в т.ч. звернення клієнта для повторного надання інформації про здійснену операцію в межах е-ліміту)
300 гривень
Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним (без БПК) /вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам"
150 гривень
Інші послуги
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:
Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
1% від суми заборгованості за кредитом (мін. 500 гривень/ макс. 2000 гривень)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 гривень, макс. 10000 гривень)
Видача завіреної копії кредитного договору
500 гривень
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
Безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 500 гривень, макс. 2000 гривень)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
500 гривень,, в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити
Тарифи на обслуговування БПК Visa Electron, Visa Electron Instant (до 15.04.2019)
Тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарарної установи для фізичних осіб