icon-courses Курси
Тарифи для клієнтів - фізичних осіб

Для приватних осіб включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та бюджетних коштів, благодійної допомоги, для обслуговування вкладних рахунків, для здійснення переказів за допомогою МСГП, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет банкінг, СМС інформування, зарахування заробітної плати на рахунки в межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги та одноразової державної допомоги, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів в банкоматах мережі банку, зняття готівкових коштів в банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування готівкових коштів на поточний/вкладний рахунок.

Випуск та перевипуск карти
Visa Classic
150 грн
кешбек 0,35%
Visa Classic Instant
150 грн
Visa Gold
200 грн
кешбек 0,5%
Пенсійна/соціальна
Безкоштовно
картки для обслуговування вкладних рахунків та при оформленні кредиту "Готівковий", продукту "Кредитка", "Строковий для власників бізнесу"
Безкоштовно
Відкриття поточного рахунку
100 грн
Зняття готівки в банкоматах мережі банків-партнерів «Радіус»
2 грн
Зняття готівки в інших українських банках
Visa Classic/Visa Classic Instant 1% + 5грн
інші 1,5% + 5грн
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5$/€
Перекази з карти на карту через сайт банку
1% + 5 грн
Переказ коштів в інші банки через інтернет-банкінг, за шт
від 3 грн
Міжнародні перекази S.W.I.F.T.
USD/EUR 25
Прийом платежів без відкриття рахунку
1% (мін. 25грн., макс. 1000.грн
Комунальні та інші платежі через касу
15 грн
Зарахування коштів з інших банків
0,5% (до 3 млн.грн.)
0,25% (від 3 млн.грн.)
Зняття готівки з каси банку
0%
тарифи для клієнтів- фізичних осіб
Переказ та зарахування коштів

Безготівковий переказ коштів з рахунку

платіжним дорученням на паперовому носії в інші банківські установи та в межах банку
у гривнях
(мін.15 грн., макс. 500 грн.)
у USD/EUR
25 USD/EUR
у іншій іноземній валюті 1%
PLN /RUB - мін. 25 EUR
GBP - мін. 50 EUR
CAD - мін. 100 EUR
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит (якщо послуга надається в іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у ромірі визначеному для EUR)
15 грн.
USD/EUR 50
регулярний платіж на підставі укладених договорів про договірне списання коштів
3 грн.
на рахунки в межах банку - безкоштовно
безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки (тільки між картками банку Львів)
безкоштовно
на погашення кредиту в межах Банку
безкоштовно
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мін. 25 грн., макс. 1000 грн.)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком:
0,5% (мін. 15 грн., макс. 600 грн.)
платежі на рахунки юридичних осіб за договорами купівлі-продажу нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН
0,3% (мін. 30 грн., макс. 400 грн.)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,5% (мін. 30 грн., макс. 500 грн.)
Комунальні платежі від населення
15 грн.
ЗАРАХУВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ
коштів з інших банківських установ
0,5% (до 3 млн.грн.)
0,25% (від 3 млн.грн.)
коштів в межах Банку, за винятком коштів що надійшли:
безкоштовно
з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
0,25% (мін. 10 грн.)
на рахунки в рамках зарплатних проектів, зарахування власного підприємницького доходу – безкоштовно
перекази та зарахування
Операції з готівкою
зарахування готівкових коштів на поточний/вкладний рахунок
безкоштовно
отримання готівкових коштів з поточного, вкладного рахунку у касах Банку
безкоштовно
ГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ ПО ПЛАТІЖНИХ КАРТАХ
Отримання готівкових коштів:
у відділенні при втраті або пошкодженні БПК за умови подання заяви на перевипуск БПК, за умови подання заяви на випуск БПК до моменту отримання БПК (для зарплатних карток);
без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі Банку
безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"
безкоштовно- Особлива Пенсійна, Соціальна
2грн-Visa Classic Instant, Visa Classic, Visa Gold
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус" для зарплатних, соціальних та пенсійних карток
безкоштовно - Visa Classic, Visa Gold
в банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 грн. - Visa Classic Instant, Visa Classic
1.5% + 5 грн. - Visa Gold, Особлива Пенсійна, Соціальна
в банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
у відділенні без використання БПК (з інших причин)
безкоштовно
Операції з готівкою
Інтернет-банкінг
Реєстрація в системі "Інтернет-банкінг" та абонентська плата
безкоштовно
безготівковий переказ коштів з рахунку за допомогою Системи "Інтернет банкінг", до 20 000 грн
3 грн. - в інші банки
в межах банку - безкоштовно
безготівковий переказ коштів з рахунку за допомогою Системи "Інтернет банкінг", від 20 000 грн
0,5% (макс. 250 грн)
комунальні та інші платежі через "Інтернет банкінг" (прийом платежів через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк)
безкоштовно
sms-інформування
безкоштовно
Інтернет-банкінг
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт 
1000 грн.
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
USD 1 000
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
USD 5 000
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
USD 100 000
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
на 1 добу - безкоштовно
на 1 місяць - 100 грн.
Максимальний термін 1 місяць
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-резидентами України в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811) в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України в банкоматах в добу
30,000 грн.
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
- 1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
- 1,5%
Облуговування платіжних карт
Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки
150 грн.
150 грн.
200 грн.
безкоштовно
VISA Classic Instant
Visa Classic
VISA Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
при оформленні пенсійних, соціальних, зарплатних карток; для обслуговування рахунків із особливим статусом (особливий статус рахунку - це статус, при якому обмежено зарахування коштів на рахунок)
безкоштовно
безкоштовно
200 грн.
-
VISA Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
випуск/перевипуск основної платіжної картки для обслуговування вкладних рахунків та при оформленні кредиту "Готівковий", продукту "Кредитка"
безкоштовно
VISA Classic Instant
при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс. на суму від 500 тис. грн., або еквівалент в іноземній валюті
безкоштовно
Visa Classic
при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс. на суму від 1 млн. грн., або еквівалент в іноземній валюті
безкоштовно
Visa Gold
для керівництва юридичних осіб (не більше 2-ох осіб, на вибір керівника юридичної особи), тариф за виготовлення/перевиготовлення та річне обслуговування карток Visa Gold в рамках зарплатного проекту
безкоштовно
Visa Gold
Термін дії карти (роки)
3

2

Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
Незнижувальний залишок
відсутній
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Місячна абонентська плата за послугу GSM-banking
безкоштовно
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
безкоштовно
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Кешбек за покупку в торгово-сервісній мережі
0,35%
0,35%
0,50%
-
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Пенсійна/соціальна
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК
10 грн.
Виготовлення дублікату Е-ПІНа/ПІН-конверта
20 грн.
Термінове оформлення БПК/ПІН-конверта
додатково до вартості картки - 200 грн.
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
USD 30
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5,00 грн.
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних).
Нарахування проводиться з 31-го календарного дня виникнення заборгованості за весь час користування.
40%
Облуговування платіжних карт
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мін. 100 грн.) - від суми в гривневому еквіваленті валюти
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 % - від суми валюти після конвертації
Валюто-обмінні операції
Інші послуги
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів
100 грн.
Надання нестандартної довідки (довідки які готуються вручну; довідки на закриті рахунки)
200 грн.
Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним/вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам;
150 грн.
Закриття рахунку
безкоштовно
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку, в рік (якщо протягом року по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
60 грн.
2 USD / EUR
Інші послуги
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
0,5% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн./ макс. 1000 грн.)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн.)
Видача завіреної копії кредитного договору
200 грн.
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 200 грн., макс. 1000 грн.)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
200 грн., в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити
Тарифи на обслуговування БПК Visa Electron, Visa Electron Instant (15.04.2019)
Тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарію