icon-courses Курси

Для приватних осіб включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та пенсійних коштів, для обслуговування вкладних рахунків, інтернет-банкінгу, СМС-інформування, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет-банкінг, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів у банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування коштів від фізичних осіб, заробітної плати на рахунки у межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги.

Випуск та перевипуск карти
Випуск додаткової картки / Перевипуск основної та або додаткової картки з ініціативи клієнта (при зміні ПІБ, втраті, крадіжці, пошкодженні, компрометації картки) (Visa Classic Instant, Visa Classic) -150 грн. / Visa Gold - 300 грн.
Visa Classic Virtual
Безкоштовно
Visa Classic Instant
Стандартна - 50 грн
Зарплатна, пенсійна, депозитна - безкоштовно
Visa Classic
Стандартна, депозитна — 150 гривень
Зарплатна, пенсійна - безкоштовно
Visa Gold
Стандартна, депозитна, зарплатна, пенсійна — 300 гривень
Термін дії картки, до (роки)
3 роки
Реєстрація у системі "Інтернет-банкінг" / GSM-banking та абонентська плата
Безкоштовно
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
Безкоштовно
Зняття готівки у відділенні
Стандартна — 0,50%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки у банкоматах АТ АКБ "Львів"
Стандартна — 0,25%
Депозитна, зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в банкоматах — партнерів "Радіус"
Стандартна, депозитна — 5 гривень
Зарплатна,пенсійна - безкоштовно
Зняття готівки в інших українських банках
1% + 5 гривень
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Зарахування коштів
Безкоштовно
за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
коштів з інших банківських установ
0,5%
коштів у межах банку
0.25% (мінімум 10 гривень)
Тарифи ФО 01.08.2022
Інтернет-банкінг
Реєстрація у системі "Інтернет банкінг" та абонплата
Безкоштовно
Переказ на рахунки в інші банки,
сума < 20 000 грн
3 гривні
Переказ на рахунки в межах банку,
сума < 20 000 грн
Безкоштовно
Переказ на рахунки в інші банки та в межах Банку сума >= 20 000 грн
0,5% (максимум 250 гривень)
Комунальні та інші платежі через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк та переказ в межах банку у сумі < 20 000 грн
Безкоштовно

Переказ з карти на карту українських банків
0,6% (мінімум 5 гривень)
Переказ на власні рахунки, погашення кредиту у межах банку
Безкоштовно
Інтернет банкінг
Переказ та зарахування коштів
Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:
коштів з інших банківських установ / межах банку
безкоштовно

за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців
коштів з інших банківських установ
0,50%
коштів в межах банку
0.25% (мінімум 10 гривень)
Безготівковий переказ коштів з рахунку:
національна валюта
1% (мінімум — 15 гривень, максимум — 500 гривень)
іноземна валюта
0,5% (мінімум 25 USD/EUR , максимум — 250 USD/EUR)
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит
національна валюта
15 гривень

іноземна валюта
USD/EUR 50
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мінімум 35 гривень, максимум 2000 гривень)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб у межах банку
0,6% (мінімум 35 гривень, максимум 1500 гривень)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,6% (мінімум 25 гривень, максимум 1500 гривень)
Тарифи на обслуговування клієнтів (в т.ч. їх рахунків)
Операції з готівкою
Зарахування готівкових коштів на рахунок
безкоштовно
Отримання готівкових коштів:
у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів")
Стандартна — 0,50%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній мережі АТ АКБ "Львів"
Стандартна — 0,25%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"


без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
Стандартна, депозитна — 5 гривень
зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 гривень
у банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
Операції з готівкою
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт 
1500 гривень
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
1 500 USD
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
5 000 USD
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
100 000 USD
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
Безкоштовно.
Максимальний термін - 30 календарних днів
Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих банками-резидентами України (за винятком банків-учасників мережі РАДІУС) та карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811)в банкоматах в добу
4 000 гривень
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України, банками-резидентами України мережі РАДІУС у банкоматах в добу
30 000 гривень
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
1,5%
Авторизаційні ліміти
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мінімум 100 гривень, максимум 500 гривень)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Перевірка пакету документів (наданих клієнтом) необхідних для здійснення валютної операції – переказу коштів в межах Е-ліміту**
(за один пакет документів)
1500 грн
Валюто – обмінні операції
Інші послуги
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК, "Інтернет банкінг"
безкоштовно
Виготовлення дублікату Е-ПІНа
100 гривень
Термінове оформлення БПК
200 гривень
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
Безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
30 USD
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
Безкоштовно
Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки
Безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5 гривень
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)
40%
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку (якщо протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
20 гривень національна валюта
1 USD/EUR іноземна валюта
Порядок сплати — щомісяця
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів дублікат платіжного документу
100 гривень
Надання нестандартної довідки (в т.ч. звернення клієнта для повторного надання інформації про здійснену операцію в межах е-ліміту)
300 гривень
Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним (без БПК) /вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам"
150 гривень
Інші послуги
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:
Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
1% від суми заборгованості за кредитом (мін. 500 гривень/ макс. 2000 гривень)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 гривень, макс. 10000 гривень)
Видача завіреної копії кредитного договору
500 гривень
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
Безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 500 гривень, макс. 2000 гривень)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
500 гривень,, в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити
Тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів з 01.07.2022
Тарифи на послуги депозитарної установи для фізичних осіб