icon-courses Курси

АТ АКБ «Львів» надає широкий спектр послуг для фізичних осіб серед яких, відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та пенсійних коштів, для задоволення власних потреб, обслуговування вкладних рахунків, здійснення операцій через інтернет-банкінг, СМС-інформування по рахунку, здійснення переказів на будь-які рахунки в межах та поза межі банку, оплата комунальних послуг, оплата послуг через POS-термінали, здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, отримання готівкових коштів у банкоматах банків-партнерів мережі «Радіус», здійснення операцій без відкриття рахунку, переказ коштів з карти на карту, зберігання матеріальних цінностей в індивідуальних сейфах та багато інших операцій та послуг.

Тарифи на обслуговування рахунків клієнта (в т. ч. платіжними картами БПК)
Випуск та перевипуск карти
Випуск додаткової картки / Перевипуск основної та або додаткової картки з ініціативи клієнта (при зміні ПІБ, втраті, крадіжці, пошкодженні, компрометації картки) (Visa Classic Instant - 50 грн., Visa Classic -150 грн., Visa Gold - 300 грн.)
Автоматичний перевипуск/перевипуск по завершенні терміну дії карти основної та або додаткової карти (Visa Classic, Visa Gold ) - безкоштовно
Visa Classic Virtual
Безкоштовно
Visa Classic Instant
Стандартна - 50 грн
Зарплатна, пенсійна, депозитна - безкоштовно
Visa Classic
Стандартна, депозитна — 150 гривень
Зарплатна, пенсійна - безкоштовно
Visa Gold
Стандартна, депозитна, зарплатна, пенсійна — 300 гривень
Зарахування коштів
Безкоштовно
за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців:

коштів з інших банківських установ
0,5%
коштів у межах банку
0,25% (мінімум 10 гривень)
Отримання готівкових коштів:
у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів")
Стандартна — 1%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній мережі АТ АКБ "Львів"
Стандартна — 0,50%
Депозитна, зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"
Стандартна, депозитна — 0,5%
зарплатна, пенсійна — безкоштовно
у банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 гривень
у банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1,5% + 5 USD / 5 EUR
Тарифи на обслуговування рахунків клієнта (в т. ч. платіжними картами БПК)
Загальні тарифи на обслуговування клієнтів
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):
1% (мін. 35 грн, макс. 2000 грн)

платежі на користь юридичних/фізичних осіб у межах банку
0,6% (мін. 25 грн, макс. 1500 грн)
платежі на користь ЗСУ/Благодійна Організація «Благодійний Фонд Банку Львів
0 грн
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мін. 100 грн, макс. 500 грн)

Загальні тарифи на обслуговування клієнтів
Тарифи на кредити
Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
1% від суми заборгованості за кредитом (мін. 500 грн/ макс. 2000 грн)
Продовження терміну дії кредитного договору
1% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн/ макс. 10000 грн)
Видача завіреної копії кредитного договору
500 грн
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
Безкоштовно
Тарифи на кредити
Тарифи для індивідуальних банківських сейфів

Акційні тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів при укладанні нових угод,
які діють до 30.06.2023 року

Тарифи для індивідуальних банківських
сейфів з висотою дверцят до 99 мм, грн/день
Місто
400 днів
270-365 днів / 120-180 днів / 30-90 днів
Львів
12 грн
12 грн / 12 грн / 12 грн
Київ
12 грн
12 грн / 12 грн / 12 грн
Рівне
10 грн
10 грн / 10 грн / 10 грн
Заставна вартість ключа до індивідуального банківського сейфа
1000 грн
Плата за втрату ключа
1000 грн
Тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарної установи для фізичних осіб
Види послуг Банку
Резиденти
Нерезиденти
Відкриття рахунку в ЦП
200 грн
400 грн
Здійснення обліку прав на ЦП на рахунку в цінних паперах, за кожен вид ЦП (крім ДЦП)
від 10 млн. грн - 200 грн
від 10 млн. грн - 200 грн
Зарахування, списання, переказ прав на ЦП
0,03% від номінальної вартості ЦП, але не менше 100 грн. і не більше 1000 грн
0,03% від номінальної вартості ЦП, але не менше 100 грн. і не більше 1000 грн
Одержання доходів за ЦП Депонента
у випадку укладання договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):
перерахуванням на рахунок Депонента в Банку
0,25% (мін. 10 грн)
0,25% (мін. 10 грн)
перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі
безкоштовно
безкоштовно
виплатою Депоненту через касу Банку
0,5% (мін. 10 грн)
0,5% (мін. 10 грн)
без договору з емітентом ЦП* з їх наступним(-ою):
перерахуванням на рахунок Депонента в Банку
0,5% (мін. 10 грн)
0,5% (мін. 10 грн)
перерахуванням на рахунок Депонента в іншій банківській установі
0,3% (мін. 20 грн, макс. 300 грн)
0,3% (мін. 20 грн, макс. 300 грн)
виплатою Депоненту через касу Банку
1% (мін. 10 грн)
1% (мін. 50 грн)
Тарифи на послуги депозитарної установи для фізичних осіб
Telegram Viber