icon-courses Курси

IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу АТ АКБ «Львів» до рівня uaA зі зміною прогнозу на «стабільний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» (відмінна надійність). АТ АКБ «Львів» (далі Банк Львів) засновано в 1991 році, і з тих пір він працює на Західній Україні.

У 2018 році відбулась реєстрація нової структури власності АТ АКБ «Львів» 2018, коли незалежна швейцарська компанія з управління активами ResponsAbility Participations AG придбала  контрольний пакет акцій (51%). ResponsAbility  провідна компанія з управління активами у сфері інвестицій, яка здійснює фінансування шляхом залучення позикового капіталу та фінансування за рахунок власних ресурсів у країнах з економікою, що розвивається. Акціонерами компанії є ряд авторитетних установ на швейцарському фінансовому ринку. Завдяки інвестиціям нового акціонера зареєстрований статутний капітал Банку Львів за минулий рік збільшився на 133 млн грн та станом на початок квітня 2019 року становив 438,4 млн грн. Значні внески до капіталу, зроблені швейцарським ResponsAbility, забезпечили банк необхідними засобами для збільшення свого кредитного портфеля, до того ж ResponsAbility розмістив додаткові кошти на умовах субординованого боргу.

Протягом аналізованого періоду, Банк Львів дотримувався всіх обов’язкових вимог та лімітів відкритої валютної позиції. Стандарти ліквідності підтримувалися на достатньому рівні, щоб нівелювати поточні ризики, і значно перевищили необхідний мінімум, встановлений Національним Банком. Також слід зазначити, що Банк Львів з суттєвим запасом виконує вимоги щодо значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR), який впроваджено регулятором з початку 2019 року. Від’ємний фінансовий результат Банку Львів за 2018 рік склав (-)41,6 млн грн. Основними причинами є формування додаткових резервів, визнання переоцінки на стягнення активів, а також витрати за отримання консультаційних послуг.

Тенденція покращилась у 2019 році, і вже за перший квартал Банк Львів зареєстрував чистий прибуток у розмірі 1 млн грн, що значно перевищує планові показники.
Покращення кредитного рейтингу Банку Львів ґрунтується на оцінці та позитивному розвитку в таких напрямках, як сильна фінансова підтримка з боку акціонерів, позитивна динаміка основних фінансових показників, прийнятна диверсифікація джерел фінансування, що представляє собою сукупність вкладів клієнтів та фінансування МФО. Крім того, слід також відзначити покращення диверсифікації кредитного портфеля та значне зменшення частки найбільших позичальників у загальному кредитному портфелі, достатню ліквідність та позитивні зміни ключових показників ефективності. До факторів, які  певною мірою можуть впливати на майбутній розвиток установи та потенційно призвести до зниження показників ефективності можна віднести: низький або обмежений попит на банківське кредитування, вразливість банківської системи до операційних ризиків, несподівані законодавчі обмеження та загальний спад економіки. В той же час, впровадження нової стратегії в банку швейцарським акціонером, зобов’язання обох власників збільшити капітал банку, а також сильна зацікавленість міжнародних фінансових установ підтримати розвиток банку шляхом надання необхідних ресурсів, лежать в основі подальшого динамічного розвитку Банку Львів та підвищеної стійкості, що призводить до підвищення прибутковості.

Аналітичні дослідження, що базувалися на матеріалах, наданих Банком Львів, містили в собі : фінансову звітність 2016-2018 та Q1 2019 року, цільові показники ефективності та іншу необхідну внутрішню інформацію, а також повідомлення з громадських джерел, які Рейтингове агентство вважає достовірними.

Telegram Viber