icon-courses Курси
Сума кредиту

до 520 000 гривень*

*Максимальна сума кредиту включає комісію за видачу 4%
Термін

до 36 міс
до 48 міс на альтернативну енергетику
Ставка

— 25% без довідки про доходи
Графік погашення

ануїтет

Цільове призначення

• Приватна сонячна електростанція
• Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання
• Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання
• Утеплення зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
• Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних)
• Системи опалення

Додаткові умови

Графік погашення

Ануїтет — рівні платежі

Забезпечення

• до 150 000 грн — без забезпечення
• від 150 000 до 500 000 грн — окреме обладнання яке купується, а саме:
- обладнання для приватної сонячної електростанції (згідно Додатку №1);
- обладнання теплонасосної системи для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання.

Співвідношення суми кредиту до ринкової (справедливої) вартості забезпечення

• Окреме обладнання яке купується (див. Забезпечення) — до 70% згідно з рахунком-фактурою (договору купівлі-продажу)

Заявка на кредит

  Надіслати заявку на оформлення кредиту

  Кредитний калькулятор
  10 000
  500 000
  1
  36
  Щомісячний платіж
  з урахуванням комісії
  6202.53
  Переглянути детальний графік розрахунків
  Комісія за видачу
  6000 грн
  РКО та послуги третіх осіб
  0
  Загальні витрати
  0
  Загальна вартість кредиту
  0
  Страхування
  0
  Страхування майна
  0
  Страхування життя
  0
  Послуги нотаріуса
  0 грн

  *Термін кредиту при включеній галочці "Альтернативна енергетика" збільшується до 48 місяців

  Попередження

  Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:
  1. Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочки, від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочки. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
  2. За невиконання взятих на себе зобов’язань по поверненню Кредиту, окрім сплати пені, Банк вправі вимагати від Позичальника відшкодування заподіяних збитків в повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду.
  3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань на підставу договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини (50%) суми одержаної Позичальником за таким договором.
  4. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  6. Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).
  Клієнт, має право в будь-який момент дії Кредитного договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення необхідної суми коштів, для повного закриття кредитного договору та написанням заяви на відділенні банку про дострокове погашення кредиту. Для ознайомлення з умовами договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг просимо перейти за посиланням.
  Telegram Viber