icon-courses Курси

Е - ліміти

Ліміт – обмеження загальної суми валютних операцій, що можуть здійснюватися резидентами протягом визначеного Національним банком строку. Контроль за сумою ліміту здійснюється шляхом реєстрації платежу в автоматизованій інформаційній системи Національного банку України «Ліміти валютних операцій».

Перелік документів для реєстрації і здійсенння переказу в рамках Е-ліміту

  • Заява відповідного зразка про здійснення валютної операції, на яку поширюються ліміти, встановлені Національним банком України, засвідчена підписом юридичної особи (уповноваженої особи) /фізичної особи-підприємця та печатки (за наявності).
  • Документи/інформація щодо визначення фінансового стану юридичної особи та фізичної особи-підприємця.
    • Документи, що підтверджують джерело походження коштів*.
    • Документи, що підтверджують мету здійснення переказу (договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший документ(и), що використовуються в міжнародній практиці)*.
  • Інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютної операції.
  • Платіжне доручення в іноземній валюті.
  • В разі необхідності купівлі іноземної валюти — заява про купівлю іноземної валюти.

Зазначені документи не подаються клієнтом в разі проведення валютних операцій з метою розміщення коштів на власному рахунку за межами України.

АТ АКБ «Львів» здійснює реєстрацію операцій в автоматизованій інформаційній системи Національного банку України безкоштовно

Telegram Viber