icon-courses Курси

Аналіз та перевірка документів

Ми проводимо аналіз документів клієнтів до здійснення валютних операцій, щоб забезпечити їхню відповідність вимогам українського законодавства та мінімізувати можливі ризики.

Аналізуємо документи перед здійсненням операцій з:

Купівлі валюти
Переказу коштів
Зарахування коштів на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні

Інформація для клієнтів:

  • Банк здійснює валютні операції на підставі оригіналів та копій документів в електронній та паперовій формі
  • Електронні копії документів створюються через сканування паперового оригіналу та засвідчуються удосконаленим електронним підписом (для юридичних осіб – підписом уповноваженої особи клієнта). Електронні копії документів надаються через Інтернет-банкінг
  • Назва документів має відображати їхній зміст (наприклад, “Контракт”, “Додатковий договір до контракту”, “аркуш коригування”, “інвойс №..” тощо), формат документів для надсилання у Банк — *.pdf, це значно пришвидшить розгляд заявки
  • Паперові копії документів засвідчуються підписом клієнта та залишаються в банку на зберіганні. Для юридичних осіб-резидентів та нерезидентів копії засвідчуються підписом уповноваженої особи та, за наявності, печаткою
  • Банк має право затребувати від клієнтів український переклад документів, складених іноземною мовою (за винятком документів, складених англійською та російською мовами). Для фізичних осіб переклад засвідчується підписом клієнта. Для юридичних —підписом уповноваженої особи та, за наявності, печаткою. Також переклад може бути засвідчений підписом та печаткою уповноваженого перекладача
  • Під час здійснення здійснення аналізу документів наші працівники можуть звернутися до вас за додатковими документами, актуальними на момент перевірки
  • При виявленні ризикової операції, їй присвоюється відповідний індикатор. Перелік індикаторів.

Перелік ризикових держав та банків

Під час здійснення додаткового аналізу ми оцінюємо ризики співпраці з окремими державами та банками при проведенні валютних операцій. Переліки ризикових держав та банків:

Перелік ризикових держав (юрисдикцій) (.pdf)
Перелік іноземних банків (.pdf)
Telegram Viber