Вигідні умови
на депозитні вклади
та БОНУС
доступ до коштів

Депозит "Стабільний дохід"

 • підвищені проценти за вкладом
 • можливість достроково отримати кошти

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Мінімальна сума вкладу

500.00 UAH, 100.00 USD, 100.00 EUR

Максимальна сума вкладу

Необмежено

Внесення коштів

Кошти вносяться готівкою через касу відділення Банку, або перераховуються на вкладний рахунок Клієнта з його поточного / карткового рахунку, відкритого у ПАТ АКБ «Львів», або в іншій банківській установі.

Мінімальний термін вкладу

1 місяць

Максимальний термін вкладу

24 місяці (2 роки).

Нарахування відсотків

Щомісячно в останній робочий день місяця.

Періодичність виплати відсотків

На вибір клієнта – щомісячно або в кінці терміну. Для вкладів з виплатою процентів щомісячно ставка зменшується на 0,25%.

Перегляд відсоткової ставки

При пролонгації вкладу – встановлюється на рівні процентної ставки, передбаченої актуальним на день такої пролонгації, рішенням КУАПіТ

Поповнення вкладу (депозиту)

Для вкладів, що внесені в Банк на строк не менше 2-х місяців з виплатою процентів щомісячно, або в кінці терміну.
Для вкладів з правом поповнення ставка
зменшується на 2,5% - у національній валюті та на 1,0% - у інших валютах.

Мінімальна сума поповнення

100.00 UAH, 20.00 USD, 20.00 EUR

Максимальна сума поповнення

Необмежено

Терміни поповнення

Не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії вкладного Договору

Умови пролонгації терміну дії вкладу (депозиту)

Автоматична пролонгація терміну дії вкладу (депозиту) за умови відсутності Вкладника в Банку на визначену дату повернення вкладу.

Умови та порядок дострокового повернення Вкладу та процентів

Клієнт вправі достроково отримати Вклад, письмово повідомивши про це Банк не менше, ніж за 7 днів до бажаної дати отримання коштів.

При достроковому розірванні договору перерахунок процентів - 0,1% річних від суми вкладу

Термін

UAH

USD

EUR

Мінімальна сума

 500 

100

100

(31-92) дні 1-3 міс.

11,50%

2,00%

0,10%

(93-183) дні 3-6 міс.

14,25%

3,00%

1,25%

(184-275) дні 6-9 міс.

14,75%

3,50%

1,50%

(276-366) дні 9-12 міс.

15,00%

3,75%

1,75%

(367-548) дні 12-18 міс.

15,25%

4,00%

2,50%

(549-740) дні 18-24 міс.

15,25%

4,25%

2,75%

 • Безкоштовне оформлення міжнародної платіжної картки з цілодобовим доступом до коштів за депозитом в 170 країнах світу;
 • Повернення 0,25% від вартості покупки.

«Стабільний дохід»  –  це вкладна (депозитна) програма Банку, передбачає відкриття депозитного рахунку із одночасним розміщенням на ньому коштів Клієнтом на визначений строк, із можливістю поповнення суми вкладу впродовж строку дії Договору та з метою отримання доходу у вигляді процентів, які виплачуються Банком: щомісяця, або в кінці терміну, на вибір Клієнта.

 1. можливість поповнення суми вкладу впродовж строку дії Договору,
 2. можливість отримувати підвищені проценти за вкладом (депозитом),
 3. можливість оформлення вкладу (депозиту) на третю особу,
 4. автоматична пролонгація вкладу (депозиту) без відвідин Банку,
 5. вибір зручного графіку отримання процентів – щомісячно чи в кінці терміну угоди,
 6. безкоштовна платіжна картка для отримання процентів та повернення вкладу,
 7. можливість дострокового розірвання.


Інші депозити: