Вигідні умови
на депозитні вклади
та БОНУС
доступ до коштів

Європейський

  • Вільний доступ до коштів 
  • Можливість часткового зняття та поповнення

  •                                                     

Валюта вкладу

Гривня, долар США, євро

Мінімальна сума вкладу  

500.00 UAH, 500.00 USD, 500.00 EUR

Максимальна сума вкладу

Необмежено

Внесення коштів

Кошти вносяться готівкою через касу відділення Банку, або перераховуються на вкладний рахунок Клієнта з його поточного рахунку, відкритого у ПАТ АКБ «Львів» або в іншій банківській установі.

Термін вкладу

12 місяців, із автоматичною пролонгацією на аналогічний строк, за умови відсутності Вкладника в Банку на визначену дату повернення вкладу. Кількість пролонгацій – не обмежена.

Нарахування відсотків

 Щомісячно в останній робочий день місяця.

Виплата відсотків

  В кінці строку дії Договору.

Впродовж строку дії Договору нараховані відсотки перераховуються на вкладний рахунок і капіталізовуються.

Поповнення вкладу   (депозиту)

передбачено

Мінімальна сума  поповнення

100.00 UAH, 20.00 USD, 20.00 EUR

Максимальна сума поповнення

не обмежено

Терміни поповнення

не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії  вкладного Договору

Умови та порядок   дострокового розірвання  договору банківського вкладу «Європейський»

Клієнт вправі достроково розірвати Договір та  отримати з вкладного рахунку незнижувальний залишок, письмово повідомивши про це Банк не менше ніж за 7 днів до бажаної дати отримання коштів.

При цьому, Банк нараховує на Вклад проценти річні, виходячи із фактичного строку знаходження Вкладу на вкладному рахунку, у розмірі процентів за вкладами на вимогу, що діють у Банку на день такої виплати.

Мінімальна сума

 500 

500

500

Валюта

UAH

USD

EUR

Ставка

7,00% річних 

0,10% річних

0,10% річних

«Європейський» вкладний рахунок  – це вкладна (депозитна) програма Банку, яка поєднує високу прибутковість з можливістю впродовж строку дії Договору: поповнювати суму вкладу та вільного доступу до коштів, за винятком мінімально обумовленої суми незнижувального залишку.

  1. вільний доступ до коштів та відсотків - за першою вимогою,
  2. щомісячне нарахування процентів на суму залишку на рахунку
  3. капіталізація кожного місяця
  4. максимальний дохід за короткий період,
  5. автоматична пролонгація Договору банківського вкладу.

Інші депозити: