Вигідні умови
на депозитні вклади
та БОНУС
доступ до коштів

Подвійна перевага

  • Відкриття депозитного рахунку з подальшою передачею коштів в забезпечення по Кредиту фізичної чи юридичної особи

  • при відповідності валюти вкладу та кредиту - на рівні відсоткової ставки по кредиту, в забезпечення якого передається вклад, за мінусом 3%.
  • в інших випадках - на рівні діючих ставок по банківському продукту "Стабільний дохід".

Передбачає відкриття депозитного рахунку без права дострокового розірвання та розміщенням на ньому коштів, з подальшою передачею в забезпечення по Кредиту фізичної чи юридичної особи.
Примітка: У випадку дострокового погашення Кредиту, забезпеченням по якому виступає вклад (депозит), ставка встановлюється згідно актуального рішення КУАПіТ на рівні ставки за вкладом «Стабільний дохід» на термін, аналогічний терміну що залишився до завершення дії Договору з відповідною періодичністю виплати відсотків.

Інші депозити: