Кредити на всі
життєві потреби
Кредит на Енергозбереження

Овердрафт до зарплати

  • швидке прийняття рішення про встановлення ліміту овердрафту; 
  • можливість автоматичного продовження терміну дії договору про надання овердрафту;
  • можливість збільшення розміру ліміту кредитування вже через шість місяців після встановлення ліміту; 
  • цілодобовий доступ до кредитних коштів; 
  • пільговий період до 45-ти днів за користування кредитом; 
  • проведення погашення заборгованості автоматично без звернення в Банк;
  • нема необхідності чекати накопичення необхідної суми коштів для здійснення мрії.

Вид кредиту

% ставка в гривнях

Комісії

Термін

Сума кредиту від забезпечення

Овердрафт

«Кредит-овердрафт до зарплати»

При умові погашення протягом пільгового періоду до 45 днів - 0%, понад 45 днів - 32%

2,5% (від суми зняття) при знятті готівки в банкоматах і терміналах

до 1 року

до трьох середньоміся чних зарахувань заробітної плати на зарплатну ПК VISA

Клієнти, котрі можуть отримати овердрафт на карту: Фізичні особи - резиденти України, доходи яких носять стабільний характер, заробітна плата яких зараховується на відкритий в ПАТ АКБ «Львів» картковий рахунок.

Цілі кредитування:  споживчі потреби; 

Термін кредитування: один рік з можливістю автоматичної пролонгації.

Сума кредиту: до 3-ох середньомісячних зарахувань заробітної плати на зарплатну картку.

Форма видачі кредиту: безготівково, шляхом зачислення встановленого ліміту овердрафту на картковий рахунок, на який зараховується заробітна плата Позичальника.

Інші кредити: