Відшкодування відсотків за кредитами для малого бізнесу

 
Вимоги до кредиту:
 • Термін до 3 років,
 • Сума до 500 000 грн. на одного позичальника.
Вимоги до позичальника (ЮО + ФОП):
 • Суб’єкти малого бізнесу (середня кількість працівників не перевищує 50 осіб та річний дохід менше 10 мільйонам євро)
 • Діяльність підприємства повинна бути не менше 24 міс.
За умовами Програми кредити надаються суб’єктам малого бізнесу, які працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», Розділу 31 Групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців») та усіх груп Розділу 10 «Виробництво харчових продуктів» на:
 • придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;
 • модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;
 • впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
 • розроблення нових видів продукції (товарів);
 • промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

Порядок участі у програмі:
 1. Отримання попередньої згоди від Банку на видачу кредиту
 2. Проходження конкурсу на інвестиційні проект в ЛОДА, де експертна група розглядає проект.
 3. Отримання кредиту в Банку.
 4. Отримання щомісячних відшкодувань частини відсотків за кредитами на поточний рахунок на підставі поданих Банком реєстрів.
ПАТ АКБ «Львів» бере участь у програмі підвищення конкурентоспроможності Львівської області, фінансування якої здійснюється з обласного бюджету і становить 4 млн грн..

Суть програми: 
Компенсація до 14% річних. (рівна розміру облікової ставки НБУ на дату укладення Генерального договору).
Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт малого бізнесу повинен звернутися до ПАТ АКБ «Львів», щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його інвестиційного проекту на предмет економічної ефективності та відповідності вимогам Програми, а також відповідним вимогам фінансово-кредитної установи, така установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту із зазначення позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит.

Ті суб’єкти господарювання, які отримали згоду від фінансово-кредитної установи щодо їхнього кредитування подають інвестиційні проекти у департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації для участі у конкурсі.
Інвестиційний проект повинен містити такі розділи:
 1. Вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансово-господарська стійкість.
 2. Конкретний напрямок використання кредитних коштів.
 3. Очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у результаті реалізації проекту.
 4. Очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту.
 5. Очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Рейтингове оцінювання інвестиційних проектів буде проводити експертна комісія, затверджена висновком постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики обласної ради у складі 9 осіб (по три особи від департаменту економічної політики облдержадміністрації та постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики обласної ради, одна особа від комісії з питань економічної політики Громадської Ради при обласній державній адміністрації і два експерти із числа громадськості, які обираються на конкурсних засадах).
У випадку порушення суб’єктом господарювання графіку погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на суб’єкта господарювання, відповідна фінансово-кредитна установа невідкладно на другий операційний день після настання факту такого порушення повідомляє про це департамент економічної політики. Порушення графіку погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких покладається на суб’єкта господарювання є категоричною підставою для прийняття рішення щодо виключення такого суб’єкта господарювання з числа тих, на яких поширюється участь у Програмі.

Інші мікрокредити: