Під заставу депозиту

Під заставу депозиту Ви маєте можливість отримати будь-який із вище наведених кредитів.

Для юридичних осіб

Перелік документів, подання яких є обов`язковим при розгляді кредитної заявки:

 1. Статут підприємства, Установчий договір, Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
 2. Довідка з управління статистики про внесення в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.
 3. Довідка з податкової адміністрації про взяття на облік платника податків.
 4. Паспорти керівників, що мають право підпису.
 5. Документи, що підтверджують повноваження керівників на прийняття рішень - копії наказів, протоколи зборів засновників про призначення керівників підприємства.
 6. Фінансова звітність (баланс, форма № 2) за останні чотири квартали.
 7. Довідка з банку про рух коштів по поточному рахунку за останні 6 місяців.
 8. Довідка з банку про відсутність кредитної заборгованості, в тому числі простроченої кредитної заборгованості.
 9. Протокол зборів засновників про рішення щодо отримання відповідного кредиту (розмір, процентна ставка та строк) і згода на передачу в заставу (іпотеку) майна, кому доручено укласти договори.
 10. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом.
 11. Анкета на отримання кредиту.

Перелік документів, подання яких здійснюється за потребою:

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (при умові, що Позичальник не є клієнтом Банку і існує підозра, що суб’єкт господарювання не веде діяльності).
 2. Ліцензії на право здійснення певних видів діяльності, патенти і дозволи.
 3. Список дебіторів і кредиторів підприємства, складений на 1-е число місяця подачі заяви на кредит (вказати кому винні або хто винен, за що винні, суму, дату погашення заборгованості).
 4. Розшифровка статей балансу “Основні засоби”, “Товари”. Список основних засобів. Копії документів, підтверджуючих право власності на нерухомі об'єкти, що знаходяться на балансі підприємства.
 5. Список товарно-матеріальних запасів (товари, готова продукція, сировина, напівфабрикати) на 1-е число місяця подачі заяви.
 6. Договори оренди приміщень і транспорту, земельні паї, договори про спільну діяльність.
 7. Будь-які інші документи, які можуть сприяти ухваленню рішення про надання кредиту (договори, контракти, рахунки-фактури, митні декларації і т.д.).
 8. Договори застави і кредитні договори по діючих кредитах.

Документи по заставі:

 • правовстановлюючі документи на предмет застави.

Для фізичних осіб-підприємців

 • Паспорт.
 • Виписка з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП.
 • Довідка про отримання ідентифікаційного номеру.
 • Довідка про взяття на облік СПД-ФО (форма №4-ОПП).
 • Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску.
 • Свідоцтво про сплату єдиного податку/фіксований патент.
 • Довідка із ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом - якщо клієнт не являється платником єдиного податку.
 • Декларації/Звіти про доходи суб’єктів малого підприємництва за останні 4 квартали.
 • Анкета на отримання кредиту.
 • Паспорт та ідентифікаційний номер дружини.
 • Договори оренди або правовстановлюючі документи на об'єкти, що орендуються підприємцем або що належать йому (офіс, квартира).
 • Будь-які інші документи, які можуть сприяти ухваленню рішення про надання кредиту (ТЕО, рахунки-фактури, контракти, митні декларації, інші).
 • Довідка з обслуговуючого банку про рух коштів по поточному рахунку за останні 12 місяці.
 • Довідка з банку про відсутність кредитної заборгованості, в тому числі простроченої кредитної заборгованості.
 • За наявності заборгованості по кредитах в інших банках позичальником надаються копії кредитних договорів, договорів застави (іпотеки) тощо.

Документи по заставі:

 • правовстановлюючі документи на предмет застави.
Кредит під заставу депозиту - це можливість користуватися своїми коштами, не розриваючи існуючий депозит у банку, тобто не втрачаючи високу процентну ставку за депозитом.
 • Швидке отримання коштів у розмірі до 90% від суми депозитного вкладу;
 • Збереження ваших коштів та високих процентів за депозитами;
 • Кредитна лінія дає можливість отримання клієнтом грошових коштів у рамках установленого ліміту кредитування, в зручний йому момент
 •  погашення тіла кредиту проводиться за вільни графіком, погашення відсотків - щомісячне
 • .можливість погасити кредит достроково, без комісії за дострокове розірвання кредитного договору.

Інші мікрокредити: