Рейтинги

Національне уповноважене рейтингове агентство «IBI-Rating» за результатами аналізу звітності ПАТ АКБ «Львів» за період 2014-2016 рр. та 3 міс. 2017 року підтвердило кредитний рейтинг ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaBBB зі збереженням прогнозу «стабільний». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5» - «відмінна надійність».

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5» вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

 Підтвердження рейтингів ПАТ АКБ «Львів» обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку власника Банку, доброю диверсифікацією клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також достатніми показниками ліквідності та збалансованістю активів і пасивів за строками до погашення.