Рейтинги

Національне уповноважене рейтингове агентство «IBI-Rating» 29.11.2017 за результатами аналізу звітності ПАТ АКБ «Львів» за 9 місяців 2017 року:

·   підвищило кредитний рейтинг Банку з рівня uaBBB до рівня uaBBB+ зі збереженням прогнозу «стабільний»;

·   підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5» - «відмінна надійність».

    Підвищення кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено наявністю фінансової підтримки з боку власника Банку, позитивною динамікою основних фінансових показників, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази в розрізі джерел фінансування, кредиторів і галузей економіки. Додатково слід зазначити прибуткову діяльність установи, достатні показники ліквідності та збалансованість активів і пасивів за строками до погашення, а також очікуване входження нового стратегічного інвестора (швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG) в капітал, що має надати додаткового поштовху для подальшого розвитку Банку.

      Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5» вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.