Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”

28/07/17
Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства
Акціонерно-комерційного банку “Львів”!

(09801546)

Повідомляємо, що 30 серпня 2017 року о 15.00 год. у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів”

Порядок денний:

1.     Про обрання лічильної комісії.

2.     Про обрання Секретаря зборів.

3.     Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4.     Про приватне розміщення акцій.

5.     Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

6.     Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).

7.     Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій.

8.     Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

9.     Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

10.   Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

11.   Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій).

12.   Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

13.   Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

14.   Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

 

 

Проекти рішень:
 
1.     Обрати лічильну комісію у складі: Матіяш Уляни Євгенівни, Мельник Лідії Петрівни.
2.     Обрати секретарем зборів Величко Уляну Миколаївну.
3.     Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 33 500 000 (Тридцять три мільйони п’ятсот тисяч) грн. 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4.     Затвердити рішення про приватне розміщення акцій.
5.     Затвердити перелік інвесторів у складі існуючих акціонерів ПАТ АКБ „Львів”, які є такими станом на 30.08.2017 року.
6.     Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками (у разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та повної оплати акцій).
7.     Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
8.     Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
9.     Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
10.   Визначити Спостережну раду Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11.   Не визначати уповноважену особу.
12.   Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.
13.   Визначити Голову Правління уповноваженою особою та надати повноваження проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
14.   Не визначати уповноважену особу.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах розпочнеться 30 серпня 2017 року з 14.00 до 14.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 24.00 22 серпня 2017 р.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством  та документ, що посвідчує особу.

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год.

Звертатися до співробітників ПАТ АКБ «Львів» (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.

 

 

 

 

    
  Спостережна рада.

 

Останні новини