Керівництво

Члени правління

Ашот Абраамян Голова Правління

Народився у 1970 році.

Закінчив Державний Інженерний університет Вірменії, за спеціальністю «Економіка і управління машинобудування», здобув кваліфікацію «інженер-економіст». Навчався на кафедрі фінансів і банківської справи Дармштадтського технічного університету, м.Дармштат, Німеччина, сертифікований спеціаліст з міжнародного ризик-менеджменту від Франкфуртської школи фінансів та управління.

Сенюк Михайло Миколайович Заступник Голови Правління

Народився у 1960 році.

Закінчив Національний університет "Львівська Політехніка" та інститут післядипломної освіти Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Банківська справа», здобув кваліфікацію "спеціаліст з банківської справи". 

Досвід роботи в банківській системі з 1991 року, на керівних посадах – з 1981 року.

В ПАТ АКБ «Львів» працює з 2011 року. Опікується питаннями ризик-менеджменту, реструктуризації і комплайнс.

Хімяк Віктор Семенович Заступник Голови Правління

Народився у 1974 році.

Закінчив Львівський Національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті», здобув кваліфікацію "інженер-економіст".

Досвід роботи в банківській системі з 1996 року, з них на керівних посадах – з 1999 року.

В ПАТ АКБ «Львів» працює з 2010 року. Опікується питаннями фінансового контролінгу, обліку і ІТ.

Спостережна рада

Мальований Костянтин Петрович - Голова Спостережної Ради

Хома Тарас Михайлович - Член Спостережної Ради

Маргеір Петурсcон - Член Спостережної Ради

Заячук Ірина Ігорівна - Член Спостережної Ради

Тютько Андрій Богданович - Член Спостережної Ради